Sunday, April 15, 2007


Tignan natin kung anong nakita ni Betty sa damuhan? Oh, isang itlog! Ang galing mong humanap nang itlog!(Betty fund something? Oh, it's a Egg! You're a good Hunter Betty.)

No comments: