Tuesday, April 17, 2007


Ito sina Sharmain at Hideo (ISA/BC member) kuha ito habang naglalakad namumulot nang basura nong linggo sa Lau-Lau Beach. Sharmain, Bongga ka talaga! Hideo Thank you so much.

No comments: