Friday, April 6, 2007

Mt. Tapochau / FMI tent on good friday


Ito po ang larawan namen nina Rep. Cinta Kaipat, Madam Leonora Mabagal (OWA Officer), ang iba sa kanila ay kasama niya sa polo office, ganon din ang kanyang anak na bagong dating dito sa Saipan, welcome po Ms. Mabagal sa isla nang Saipan! kasama din po dito ang aming FMI Director Nieves Casta, at ang inyong lingkod po.

No comments: