Sunday, April 15, 2007


Mga larawan namin nong nakaraang Linggo sa ISA Drive/NMC habang kami'y naglilinis. May bago na naman kaming kasama at siya ay walang iba kunde si Kuya Roly. Welcome sa Beautify CNMI! at maraming salamat saiyong pagsali sa aming Grupo! For our beloved Rep. Kaipat, Bro. Gus and Family, Messy, Bev, our minamahal na Adviser Mr. Angelo and to all Members, Officers, BOD of FMI, thank you so much! God Bless Saipan!

No comments: