Friday, April 20, 2007

Ang mga babaeng may mabuting puso at ang nag-iisang lalaki sa puso nang lahat, Angelo!


Ang nasa larawan na ito ay kuha namin nong 1st year Anniversary nang Beautify CNMI! April 20,2007. Ang mga nasa larawan na kasama ko ay sila Rep. Jacinta Kaipat, Ms. Desie "Chief Executive Secretary of the office Rep. Kaipat", EJ "from left", Missy, Angelo with Betty Matson, Beverly, and Ms. Aya.

No comments: