Monday, July 21, 2008

Cleanup Schedules for up coming weekeend

Friends of the Mariana Islands at ang iba pang mga kasamahan sa Beautify CNMI ay muli na namang magsama-sama sa darating na sabado (Julio 26) para ipagpatuloy ang paglilinis sa Kobler Substation.

Sa Linggo (Julio 27) ang Friends of the Mariana Islands ay nasa Ton Juaquin Doi Road para maglinis sa mga drainages.

Friday, July 11, 2008

FMI Cleanup

Sunday - July 13,2008
Ngayong linggo ang Friends of the Mariana Islands ay nasa Finasisu para maglinis sa isang project. Sa July 20 ang aming grupo na Friends of the Mariana Islands ay nasa Kobler Substation para maglinis.

Sa larangan ng sports ang FMI 1st Inter-color basketball league ay malapit na magtapos at sa ngalan po ng aming grupo taus puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng tumangkilik lalong-lalo na sa mga sponsored ng mga bawat team na sumali sa aming patimpalak. Magkita-kita po tayo sa gabe ng Martes sa ADA GYM!