Friday, April 6, 2007

Mga Larawan nang FMI !


Ngayong darating na linggo petsa Otso nang Abril 2007 may clean up sa may NMC to San Vicente Elem. School, meeting place at Java Joe Front of Dandan Joeten. Anybody intersted to joint this activities please contact me @ 234-9769/285-8980, or conatct Angelo Villagomez @ 483-1078.

No comments: