Sunday, April 22, 2007

Old Japanese Jail Garapan


Friends of the Mariana Islands FMI ay laging kasa-kasama sa clean up nang Beautify CNMI! Ito ang kuha nila kahapon sa may lumang kulungan nang mga Japanese sa may Garapan. Itong lumang kulungan nang Japanese ay isang historical. Kaya dapat nating panatilihing malinis at ingatan.

No comments: