Sunday, April 15, 2007


Ito ang mga mga batang masisipag at matiagang sumasama sa paglilinis Linggo-Linggo, at naisipan naming bigyan sila nong linggo nang palaro para sila naman ay masaya kaya sa araw nang pagkabuhay nag Egg Hunting ang mga bata! For all the parents, Rep. Kaipat and Family, Friends, Thank you so much for bringing the Kids over to our house.
That was really Funs for all of us!

No comments: