Sunday, April 22, 2007

Old Japanese Jail Clean Up!


Ito ang larawan nang mga kasama sa Beautify CNMI! Kami ni Angelo ay wala sa larawang ito dahil kami ang kumuha nang picture. Naging matagumpay ang clean up sa Old Japanese Jail sa may garapan, ito ang una naming paglilinis dito. 78 people who came out for the clean up yesterday morning. Beautify CNMI! has a very successful clean up yesterday! Thanks to everyone for continuing support the Beautify CNMI! Specially to our beloved Rep. Cinta Kaipat,
Rep. Waki, And Angelo who always give support to each and everyone.

No comments: