Tuesday, April 17, 2007


Mga kuha ng mga kasama sa paglilinis sa Lau-Lau Beach! Ang nasa larawan ay walang iba kunde ang aming napasipag at mabait na Vice President Diomedes Duculan, aming Bus. Manager Beth, ang aming BOD Radino, Mely (member), Eden Albior (FMI/BC member) from Tinia. Welcome at Maraming salamat Ms. Albior saiyong pagsali sa FMI/BC. Sana matuloy tayo sa ating pinag-usapan na dalhin sa Tinian ang Beautify CNMI!

No comments: