Friday, August 17, 2007

Wing Beach Cleanup

A group picture for FMI, MINA, RC&D, A Proud Prtners of Beautify CNMI
Ito ang aming larawan kaninang umaga pagkatapos ng aming cleanup sa Wing Beach.

No comments: