Sunday, August 26, 2007

FMI are on the go for helping hands this morning!Kuha Ito ng masayang grupo ng FMI pagkatapos ng cleanup kaninang umaga, kasama si Mr. Angelo Villagomez.

No comments: