Sunday, August 26, 2007

New FMI Member

Joan at Ashier
Welcome to FMI Ms. Joan Santos. Maraming salamat saiyong pagsama at pagpasyang sumali sa aming grupo, naway madama mo ang init ng aming pagtanggap at pagmamahal saiyo bilang kapatid at kasamahan sa grupo. Ganoon din saiyong kapatid na si Mrs. Malou Bansil at sa kanyang anak na si Ashier, maraming salamat.

No comments: