Sunday, August 12, 2007

Pagpintura sa school

Nita Mateo
Hemmmm! look really easy for you ah, pero mahirap ang ginagawa mo. Thank you sa iyong pagvolunteer. Ang Friends of the Mariana Islands (FMI) ay tumulong sa pagpintura sa classroom ni Mr. Jeff Turbitt noong Saturday afternoon, at masaya kami na nakatulong muli.

1 comment:

Jeff said...

Thank you guys.