Monday, August 6, 2007

Garapan Tourist District Cleanup

August 5, 2007 Garapan cleanup
Ang Friends of the Mariana Islands (FMI) ay naglinis noong linggo sa dating monthly schedule. Ang nasa larawan ay sina Precy at Zeny parehong members ng FMI.

No comments: