Sunday, May 6, 2007


Unang linggo nang Mayo araw nang aming paglilinis sa may Tourist district sa Garapan. ang larawang ito ay kuha namin kahapon sa may memorial park parking area right after nang aming paglilinis, ang mga CNMI Power ay kanila ring lininis ang kanilang adopted Area sa may MIHA Housing sa garapan, maraming salamat din sa mga Filipino Gay ass., CNMI Power, Kimpachi, Juanita Fahardo, Adams, Yan Hua, Jia Ying (from SIS), Nancy Rushmer, Ron Kramis, Rep. Jacinta Kaipat and Family, Angelo and FMI. Maraming-maraming salamat po sainyong lahat!

No comments: