Monday, May 21, 2007Ang drainage project na ito ay ginawa namin sa loob lamang nang walong araw @ kami'y lubos na nagpapasalamat sa mga sumuporta sa amin lalong-lalo na kay Rep. Jacinta Kaipat, Gus Kaipat, Rep. Absalon Waki, Mr. Steve Hiney, Mr. Ken Kramer, Juanita Fajardo & Family, Dinnes, Kyle, Mr. Manny Barcial (Aqua Resort Club), Pacific Trading, Jacquiline Hernandez (Saipan Tribune Photo Journalist), Marconi Calindas (Saipan Tribune Reporter), Agnes Donato, ang aming mga special Advisors na sila Angelo Villagomez, Bill Matson, Rose Adams, @ Brother Ruben Bachicha. Sa mga kasamahan ko na walang kapagurang @ nagbibigay nang serbisyo sa Kommunidad nang Saipan, Mabuhay ang FMI sa matagumpay na pagtatapos nang ating 2007 Restoration project!

1 comment:

CNMI Blogger said...

Excellent Work, FMI! You guys are AWESOME!!!!

Now, for the other reason I'm writing. You're tagged, Thess! See my blog.