Sunday, May 6, 2007


Ito ang mga kaganapan sa paglilinis, Si Kyle Kaipat ay subrang nanggigil sa kanyang pinupulot na basura kaya tuloy muntik pa niyang maisubo. Masaya ang mga kasama sa paglilinis ito yong grupo na tunay na walang kasawa-sawang pagpapatawa. Kaya sali na kayo sa amin!

No comments: