Saturday, May 19, 2007


FMI celebrate the Mother's Day on May 13, 2007. Ang mapalad @ naging Mother's Day of the year nang FMI ay siya walang iba kunde si Ginang "Nang Kaipat", Isa po siyang ulirang Ina nila Rep. Jacinta Kaipat @ Ina nang lahat, napabait po ni "Nang" sa aming lahat, kaya naman mahal na mahal namin siya.

1 comment:

Gus M. Kaipat said...

Hey, I know this woman! She is my Nanang!