Wednesday, May 2, 2007


Happy Birthday sa aming spritual advisor na si Bro. Ruben Bachicha at ganoon din sa aming dalawang directors Camilo Laoeng @ Radino garcia. Naway pagpalain kayo nang panginoon nang marami pang taon at bigyan kayo nang maganda at maayos na trabaho dito sa Saipan. God Bless us all!

No comments: