Wednesday, May 2, 2007


Itong bata na nakakalong kay Rep. Cinta Kaipat ay isang studiante at kami'y nagagalak na makita siya nang gabing iyon para mamulot nang mga basura na kasama nang FMI/Beautify CNMI!

No comments: