Monday, May 21, 2007Hafa Adai! ito ang mga larawan na kuha nang mga kasamahan ko sa FMI @ aming mabait na advisor Bill Matson.

No comments: