Wednesday, March 21, 2007

Paglilinis sa kalsada papuntang lau lau beach !


Ang nasa larawan sila Ginang Nita Mateo, Jun Flores, Armando Paramio, at Radino Garcia.
Ang aming pong Grupo sa Friends of the Mariana Islands (FMI) ay kinabibilangan po ito nang Fifty (50) na membro sa ngayon.

1 comment:

Anonymous said...

Thank you so much Friends of the Mariana Islands (FMI) for the Great Job for helping the community here in Saipan!!!God Bless FMI.