Sunday, March 25, 2007

FMI tunay na magkakaibigan


Ito ang larawan nang mga tunay na samahang may pagkakaisa at pagmamahalan, ang FMI ay
masasayahing tao at tunay na magkakaibigan.

No comments: