Monday, March 12, 2007

Paglilinis sa Garapan Tourist District

Garapan
Ito po ang aming kuha sa grupong FMI kasama din po namen dito ay ang mga taga Kimpatche at CNMI POWER. Amen pong linilinis itong Garapan Tourist District tuwing ika unang linggo nang buwan, mula alas otso nang umaga (8:00 AM) hanggang alsa Dies (10:00 AM ) din nang umaga. Ang Friends of the Mariana Islands (FMI) ay isang samahang may pagkakaisa, respeto, pagmamahal sa isa't-isa, at ang maganda pa nito ay kahit us citizen, greencard holder, CNMI resident, at ano mang lahi ka basta may maganda kang puso ikaw ay puwede dito sa aming samahan. Kaya kung kayo po ay kapareho namen na may mabuting puso at nagnanais na sumama sa aming programa sa beautify CNMI huwag po kayong mag-atubile na tumawag sa akin sa numerong 234-9769/285-8980. Atin pong ipakita dito sa Saipan na ang Filipino ay matulungin at hinde po naghahangad nang anomang kapalit sa ating pagtulong sa kommunidad dito sa Saipan. Naniniwala po kasi ako na ang paggawa nang mabuti ang kapalit nito ay higit pa sa ginawa mong kabutihen sapagkat magkakaruon ka nang mga bagong kaibigan.

No comments: