Monday, March 12, 2007

Paglilinis sa Dan Dan

FMI Group PhotoTuwing pangalawang linggo nang buwan ang aming grupo na FMI ay nagtitipon sa harapan nang Java Joe Coffee Shop Dan Dan mula alas otso (8:00 AM)nang umaga at hanggang alas dies (10:00 AM) sama-samamng naglilinis.

No comments: