Wednesday, March 14, 2007

Ang pinkabatang FMI member


Ito ang pinakabatang member nang FMI at Beautify CNMI! siya'y walang iba kunde si Betty Matson. Siya'y kasa-kasama naming naglilinis at nakakatuwang bata dahil sa murang idad niya ay napakaagang namulat sa ganitong mga gawain.

This is the youngest member of FMI and Beautify CNMI! Her name is Betty Matson. She's always with our group and she's proud to say that even at her early age she's already involved with Beautify CNMI! during our clean up activities.

No comments: