Monday, March 12, 2007

Marites' First Post

Hello! Ako si Marites Aquino Castillo presidente nang Friends of the Mariana Islands (FMI). Ito ang kauna-unahang pagkakataon ko sa paglagay nang mga kuha namen sa mga gawain pangkummonidad. Ang Beautify CNMI ay isang napagandang programa nang iba't ibang sangay nang grupo dito sa Saipan, aming nakita na napagandang halimbawa ito para gumawa nang pangkommunidad na gawain.

No comments: