Wednesday, March 21, 2007

Paglilinis sa kalsada papuntang lau lau beach !


Noong marso desseotso (March 18, 2007) araw po nang linggo kami po ay nagsama-samang muli nang mga kasamahan ko sa FMI, at ISA, para ipagpatuloy ang aming ginagawa sa Beautify CNMI! Kaya ito po ang mga larawan nang mga FMI volunteers habang pinupulot ang mga nakatagong mga basura sa ilalim nang mga punong kahoy, malapit sa may daluyan nang tubig patungong dagat.

No comments: