Monday, July 16, 2007

Roberto Castillo kuha sa MHS

July 13, 2007 at MHSRoberto
Ito ang unang paghahanda ng isang membro sa FMI na si Roberto Castillo bago kami nag-umpisa na magpintura sa MHS. Kami'y masaya dahil naramdaman namin na naappreciate nila ang aming mga nagawang tulong. Mabuhay MHS! sana mapangalagaan ninyo ang kalinisan at kaayusan nang inyong mga kuwarto na aming pininturahan. Isang napakamagandang alaala na kami ang isa sa mga volunteers sainyong school sa buwan at taong ito! Beautify MHS!

No comments: