Monday, July 16, 2007

Induction Day @ Aqua Resort Club,"Rey Lounge".

MGA INDUCTED OFFICERSJULY 1, 2007
Ito po ang aming larawan noong araw nang aming Induction sa Aqua Resort Club,"Rey Loung". Ang aming pong grupo ay kinabibilangan nang APAT NA POT LIMANG membro's (45). Inyo pong makikita at mababasa ang mga pangalan ng membro sa Friends of the Mariana Islands (FMI).

OFFICERS/BOD
MARITES AQUINO CASTILLO
PRESIDENT/CHAIRWOMAN
DIOMEDES DUCULAN
V-PRESIDENT/V-CHAIRMAN
BEVERLY CABANATAN
SECRETARY/PRO
ANTONIETA MATEO
TREASURER
ISABEL AMARILLE
BUSINESS MANAGER
SALVADOR SELLABE JR.
MARSHALL-1
JIMMY CANDULITA
MARSHALL-2
MARIA LOURDES BANSIL
AUDITOR
RADINO GARCIA
BOD SECRETARY
RENE A. VERGARA
BOD MEMBER
LEONIDES BANSAGAN
BOD MEMBER
CAMILO LAOENG
BOD MEMBER
FRANCISCO FLORES JR.
BOD MEMBER
ERMELITA FERNANDEZ
BOD MEMBER
NIEVES CASTA
BOD MEMBER
WILLIAM P. MATSON
BOD MEEMBER/SPECIAL ADVISOR
RUBEN BACHICHA
BOD MEMBER/SPIRITUAL ADVISOR
ROSALINDA ADAMS
SPIRITUAL ADVISOR
LAWIE ADAMS
SPIRITUAL ADVISOR
REP.JACINTA KAIPAT
ANGELO O. VILLAGOMEZ
SPECIAL ADVISOR

MEMBERS
GUS KAIPAT
CIARALYN C. APOSTOL
JARED ITAMAN
KAELA MAE MILLANO
BETTY MATSON
ADOLFO ABELEDA
VENUS ACERA
EDEN ALBIOR
ROBERTO A. CASTILLO
ZENAIDA LIRA
CARMELA LUMBAD
MARILOU LUMBAD
ADOLFO LUMBAD
MELECIA P. MARQUEZ
ALPHA DE JESUS
ROSITO PALAD JR.
ARMANDO G. PARAMIO
PRESILA RAMBOANGA
CARMELA SAPITEN
LILIA PAGADUAN
DIOMEDES NARTEA
JULY ANN NARTEA
CARL JOMEL NARTEA

No comments: