Monday, July 16, 2007

Kobler Ville Tree Planting

July 15, 2007Group Picture at Kobler Ville
Noong linggo nagtanim kami sa Kobler Ville Substation along the main road, 36 Flame Tree's ang aming itinanim. Pagkatapos nang tree planting ay namulot kami nang mga basura sa lugar ding iyon at nag buscutter din yong mga kasama namin, si Director Camilo Laoeng, Roberto Castillo, at ang aming masipag na Vice President Diomedes Duculan, maraming salamat sainyong lahat. Kay Rep. Jacinta Kaipat at kay Gus Kaipat, On behalf of FMI maraming-maraming salamat po, lalong-lalo na sa pagbibigay ninyo nang Drinks at lunch namin. Mabuhay po kayo madam!

No comments: