Monday, July 23, 2007

FMI at the Community youth center, Kobler Ville.

July 22, 2007Kobler Ville, Cleanup and Tree Planting
Ito ang kuha nang mga FMI members habang sila ay numumulot nang basura sa Kobler Vile sa may Basketball Court. Ang iba nama'y nagtatanim ng Flame Trees along the Road.

No comments: