Sunday, July 8, 2007

Mga FMI activities

Airport Dan-Dan to San Vicente cleanupFMI group!
Ito ang aming larawan sa mga nagdaang linggo, kuha ito bago kami nagsimulang mamulot ng basura mula Airport paakyat nang Dan-Dan, hanggang San Vicente. Kasama din namin dito sila
Dinnes, Angelo @ si Kyle Kaipat.

No comments: