Saturday, May 22, 2010

FMI-MOBIL 2010 Environmental Project

Ang unang araw nang aming environmental project funded by Mobil Oil Mariana Islands, Inc. Muli na naman po kaming nagpapasalamat sa walang sawang suporta nang MOBIL sa aming grupo.

1 comment:

Anonymous said...

Good Job! FMI Keep up the good work.