Saturday, May 17, 2008

FMI lau lau beach cleanup

It's was raining this morning while we are picking up trash at lau lau beach. Our group Friends of the Mariana Islands had enjoyed the weather.

Ngayong hapon at around 3:00 P.M. ang aming grupo ay nasa Ada Gym para sa aming palaro na Basketball at the same time kami rin ay naglilinis ng kapaligiran (loob at labas) ng Ada Gym.