Thursday, November 22, 2007

NMC-San Vicente, and Lau-Lau Beach Cleanup

FMI Vice President: Diomedes Duculan together with FMI Member Roberto Castillo Taken during the cleanup at NMC to San Vicente Elementary school.

Ang aming grupo na Friends of the Mariana Islands (FMI) ay patuloy at walang sawang sumusuporta sa Beautify CNMI at ganoon din sa lahat nang programa na Environmental activities dito sa Saipan. Linggo-linggo kaming namumulot nang mga basura sa iba't-ibang lugar dito sa Saipan.


We had picked up 420 pounds of trash on November 4, 2007 on our adopted area Garapan Tourist District. It was 2nd sunday of the month on November 11, 2007 our group FMI had picked up 540 pounds of trash from NMC to San Vicente Elementary School. We also picked up 480 pounds of trash last sunday only at Lau-Lau Beach cleanup. A total of 1,440.00 pounds of trash only for the month of November 2007. I really thank my group (FMI) for their dedecation to contintue helping the Island of Saipan for keeping it clean!
GOD IS SO GOOD! GOD BLESS FMI!