Sunday, September 23, 2007

Beach Road picture taking

A Flame Tree that we planted last June 25, 2006 is now blooming!Ito ang larawan namin nila Rep. Jacinta Kaipat, Gus Kaipat and Family, FMI Groups. Pagkatapos nang aming pagpintura sa light house kami'y nagkaisa na dumaan nang beach road para aming bisitahen ang Flame Tree na aming itinanim last June 25, 2006 at kami'y labis na natuwa sa aming nakita sapagkat isa sa aming itinanim noong nakaraang taon ay namumulaklak na! Ang sarap nang pakiramdam matapos ang labing apat na buwan makikita namin ang aming mga itinanim na Flame Trees masisigla at kay gandang pagmasdan.

No comments: