Wednesday, June 6, 2007

Kobler Substation Cleanup


Dalawang linggo na ang nakakaraan ang ating kagalang-galang na Congreswoman na si Madam Cinta Kaipat kasama ang buong pamilya niya at ang buong FMI sama-samang naglinis maghapon sa may Kobler Substation, kaya ito ang mga larawan namin sa mga paglilinis na aming ginawa. Kung kayo ay mapapadaan sa lugar na ito mapapansin ninyo ang kalinisan at pagbabago dito, dahil hinde lang sa malinis may mga bagong tanim na mga halaman. Thank you very much sa lahat na sumama sa paglilinis na ito, lalong-lalo na kay Dinnes Cabrera & family, Kyle Kaipat & family, Gas Kaipat, sa mga Kaipat Kids na laging nandidiyan para maglinis din, Members, Officers & BOD of FMI and most of all kay Rep. Cinta Kaipat na walang sawang pamumuno sa ating pagpapaganda at para mapanatili ang kalinisan ng Saipan.

No comments: